Kokkusaamine piirkonna käsitööringide ,külaseltsi aktivistide ja laulunaistega Martnast ja Paliverest,Ansambel "SASS" Esines ka Rõude külaseltsi näitering.