MTÜ RÕUDE KÜLA SELTS

Rõude Küla Selts asub Läänemaal, Martna vallas, Rõude külas. Külaselts registreeriti 23.märtsil 2006 aastal. Enne seda tegutses külas Rõude Küla Seltsing.

Selts koondab endas endiste Suure- ja Väike Rõude mõisate territooriumil paiknevate külade elanikke. Külaseltsile on Martna Vallavalitsuse poolt kasutuseks antud endine Rõude Algkool-Lasteaia hoone. Suurt külamaja sisustavad mitmed külaseltsi ettevõtmised - Eesti Posti frantsiisipunkt, Rõude Raamatukogu, Puhkepesa, Kangrupesa, Vanavarapesa, Puutöötuba... Peamised tegevused on seotud naiste käsitööga (kaltusvaipade ja kanga kudumine, lapitehnika) ja puidutööga (restaureerimine ja muud puutööd). Loomulikult seisab selts küla püsimajäämise ja arengu eest ning korraldatakse mitmeid üritusi külarahvaga kooskäimiseks.

 

 

Rõude Küla Selts (ja endine Seltsing) on teostanud järgmised projektid:

1. KOP. „Rõude rahva külaplatsi ja külakiige ehitus, palliplatsi rajamine“ 2005 

2. Kultuurkapital „Kangastelgede ostmiseks“ kevad 2006

3. KOP. „Rõude külaplatsi välikäimla ehitus ja tantsulava ehituse I järk“.2006 

4. KOP „Rõude Rahva Puhkepesa ruumide remont“  2006

5. KOP. „Kangakudumiskursused käsitöötraditsioonide elustamiseks

Rõude külades“ 2006-2007

6. KOP „Külaplatsi tantsu ja laululava ehituse II järk“ 2007 

7. KOP „ Külaplatsi tantsu ja laululava ehituse III järk“ 2007 

8. KOP „Külaplatsi tantsu ja laululava ehituse IV järk“ 2008 

9. KOP „Noorte õmbluskoolitus“ 2008 

10. KOP „Martna kihelkonna rahvariiete valmistamine“ 2008 

11. KOP . „Käsitöökursused käsitöötraditsioonide elustamiseks

Rõude külades ja Läänemaal“ 2008 

12. KOP „MTÜ Rõude küla seltsi tutvustava kalendri väljaandmine“ 2008

13. KOP „Savikursus “Tarbeesemed esiisade kombel savist“  2008 

14. KOP „ Heakorrastatud Rõude küla“ I etapp 2008-2009 K

15. KOP . uuring “Suurrätikud Rõudes”. Lõpetamine 01.dets 2009

16. 3.2 Rõude külamaja katuse vahetus (lasteaiaosa) ja seinte soojustamine.               Lõpetamine 31. dets 2009

17. LEADER Rõude noorte ja perekeskuse ehitamine. Lõpetamine Plaanitud 30 mai 2010

18. LEADER Rõude puutöötoa sisustamine ja puupäeva läbiviimine.    2010
19. KOP  Uurimustöö “Kirivöö Läänemaal”                                      2010
20. KOP  “Pilt seinale”                                                              2011

21. LEADER  Rõude külad noorte pilgu läbi aastal 2011

22. LEADER  Rõude puutöötoa sisustamine elektriliste tööriistadega.  2011

23. KOP   “Etnograafilised tekstiilid kangakudumises“                       2011

24. MAK 3.2  Rõude külamaja maaküttesüsteemi ehitamine               2011-2012

2012 aastal LEADER taotlusvooru esitatud projektid külamaja spordisaali katuse renoveerimiseks ja digitehnika soetamiseks, sest Rõude külamajas pole arvutit ja teisi vajalikke vahendeid normaalseks kaasaegseks funksioneerimiseks.