11 märtsil 2015 saab 10 aastat seltsitegevust Rõudes ja  seoses sellega

Korraldavad Rõude küla selts ja Rõude  muuseumi  seltsing Rõude kandi külade territooriumil edasi „piirkonna“  (Rõude, Allikotsa, Kabeli,  Soo-otsa, Männiku, Tammiku  s.o. endiste Väike ja Suure-Rõude mõisade territoorium= Rõude küla seltsi territoorium),  tehtud  fotode konkursi

  Seltsitegevusest Rõudes 10“

Konkursile ootame osalema kõik soovijad üle Eesti, kellel on pildimeenutusi ja nad sobivad järgmiste teemade ja tingimustega: Esiteks:

  1. Konkursi teemad 1.  Muutused inimestes  10 aasta jooksul (I, II, III auhind)
                                    2.  Muutused 10 aastaga meie ümber  (I, II, III auhind)
  2. Konkursile laekuvad tööd peavad olema tehtud peale 01.01.2005
  3. Tööde juures on vajalik autori lühike lugu pildi sisu kohta.
  4. Tööde suurus lühem külg minimaalselt 1600px, (väiksemate failide olemasolul ja soovil seda saata konkursile, palun teatage   roudemuuseum@gmail.com )
  5. Tööde arv kuni 10 autori kohta teemas ja  peavad olema autori omand või olema omaniku kirjalik nõusolek.
  6. Tööde juures on lubatud elementaarne fototöötlus (heleduse ja kontrastsuse parandamine..., detailide lisamine on keelatud!)
  7. Tööd võib esitada paberkandjal vähemalt A-4 formaadis kohapeale või

saata postiga Rõude muuseumi seltsing.  Rõude 90602, Läänemaa või digitaalselt   aadressile roudemuuseum@gmail.com (hiljemalt  01.03.15)    Saadetud digipildid prindib korraldaja   A-4 suuruses ja need säilitatakse koos teiste saadetud töödega peale konkurssi ja näitust Rõude muuseumis.

Teiseks:  Kutsume osalema „piirkonna“ (vaata ülalmainitud selgitust) parima ajaloolise foto leidmise konkursil, foto tehtud  enne 01.01.2005   (I, II, III auhind)

Väljaspool konkurssi võib  tuua või saata ka muuseumide kogudest leitud fotokoopiaid ükskõik mil viisil viidates algallikale.

Autasustamine:  teema I, II ja III  auhinnad panevad välja Rõude küla selts ja Rõude muuseumi seltsing.

Parimate tööd saavad   trükitud „Seltsitegvusest Rõudes 10“ brosüüris!

Osaleda võivad kõik peale zürii liikmete !

 

Zürii koosseis:  Rõude muuseumi seltsingu liikmed ja kaasatud ekspert.

(Kui konkursil soovib oslaeda  muuseumi setsingu liige peab ta end züriist taandama)

Otsuse teatavakstegemine ja autasustamine toimub  Rõude seltsitegevuse aastapäeva üritusel 14.03.15.

Lisaküsimused konkursi kohta esitada  roudemuuseum@gmail.com või Rõude külamaja perenaisele kohapeal