Rõude Küla Selts on MTÜ Kodukant Läänemaa liige.

Seltsi tegevusi toetab Martna vald.  igakuulise tegevustoetusega.

Rõude muuseumi seltsing